Styrelse

      Styrelse 2021


  •     Ordförande:       Else Haugaard              0413-55 20 68
  •     Vice ordförande:Carina Permerup              
  •     Kassör:              Maria Säldebring
  •     Sekreterare:      Magdalena Stjerndal
  •     Ledamot:           Ingegerd Cederberg
  •     Ledamot:           Marjatta Elmelid   
  •     Ledamot:           Ann-Marie Andersson 
  •     Ledamot:           Carina Ernemyr
  •     Suppleant:         Elisabet Borling
  •     Suppleant:         Anita Larsby   


       
 

                                                © 2021 Ringsjö trädgårdsvänner

En förening inom