Medlemsförmåner

Välkommen till Ringsjö Trädgårdsvänner

Medlemsförmåner


Tidningen Hemträdgården, 6 nummer/år, Sveriges enligt vår mening bästa trädgårdstidning. Gratis telefonrådgivning av riksförbundets experter, se  www.tradgard.org


Rabatt på ordinarie priser mot visandet av medlemskort på följande ställen:
                                                © 2010 Ringsjö trädgårdsvänner

En förening inom