Bli medlem

Välkommen till Ringsjö Trädgårdsvänner

Bli medlem


Som medlem får du riksförbundet fina tidning Hemträdgården 6 ggr/år samt vårt program och möjlighet att delta i våra aktiviteter, dessutom får du rabatt på vissa köpställen.


Bli medlem genom att betala in 350 kr på Plusgiro1215-3 och då är hela familjen välkommen.

Ange namn, adress samt ev mailadress och Ringsjö Trädgårdsvänner som lokalavdelning.


Du kan också kontakta vårt riksförbund Svensk Trädgård och ange Ringsjö Trädgårdsvänner som lokalavdelning

Tel 08-7921315 (9-12, må-to)

www.tradgard.org


Pris:

350 kr/ medlem

0 kr/ytterligare familjemedlem

100 kr dubbelmedlem (till de som redan är medlemmar i en annan lokalförening)

Välkommen som medlem!

                                                    © 2010 Ringsjö trädgårdsvänner

En förening inom