Bli medlem

Välkommen till Ringsjö Trädgårdsvänner

Bli medlem


Kontakta Riksförbundet och ange Ringsjö Trädgårdsvänner som lokalavdelning

Tel 08-7921315 (9-12, må-to)

www.tradgard.org


eller betala direkt via nätet:

Postgiro: 12 15-3

Bankgiro: 731-2499

Ange namn, adress, telnummer samt ev mailadress och Ringsjö Trädgårdsvänner som lokalavdelning.


Pris:

300 kr/ medlem

0 kr/ytterligare familjemedlem

70 kr/ extra medlemskap (till de som redan är medlemmar i en annan lokalförening)


Välkommen som medlem!

                                                    © 2010 Ringsjö trädgårdsvänner

En förening inom